به سامانه پشتیبانی خوش آمدید

به منظور ساده سازی فرآیند رسیدگی به درخواست ها و شکایات و پاسخ گویی بهتر به شما، سامانه پشتیبانی به هر یک از درخواست های پشتیبانی کد رهگیری منحصر بفردی اختصاص می دهد که با استفاده از آن می توانید فرآیند پاسخگویی به درخواست ها یا شکایات خود را پیگیری نمایید. برای ثبت و پیگیری درخواست در سامانه پشتیبانی درخواست ثبت نام در سامانه را از طریق شماره تلفن 44265445 یا ایمیل support@arad.co مطرح نمایید.